Föreläsningar

Jag föreläser om olika hälsoproblem i samhället som till exempel stress, utifrån ett osteopatiskt perspektiv. Detta leder ofta till nya infallsvinklar kring problem som ibland känns utnötta.

Hör av dig så skräddarsyr vi något som passar dig och dina anställda.