Första besöket

Första besöket består av en grundlig genomgång av ditt problem och din medicinska historik. Efter att detta är avklarat görs en fysik genomgång av kroppen vilket innefattar att titta på kroppen, palpation (känna), rörelsetester samt neurologisk och medicinsk undersökning vid behov. Detta leder fram till en diagnos och behandlingsplan som vi tillsammans diskuterar.

Diagnosen bygger på både en lokal (vilken vävnad som gör ont) och global (t ex hur du står eller belastar) utvärdering vilket kommer gör det lättare för dig att förstå ditt problem. Eventuellt kan även kompletterande läkarbesök rekommenderas.

Klicka för tidsbokning