Osteopati

Jag som osteopat diagnostiserar och behandlar dig som har problem med muskler, leder, ligament och nervsystem. Behandlingen sker med hjälp av mina händer och inriktar sig mot att hjälpa kroppen till självläkning. Detta är möjligt genom en bred kunskap kring hur kroppens struktur och funktion är sammankopplad. När nedsatt funktion uppstår i kroppen leder det ofta till smärta eller stelhet och kompensatoriska mönster skapas. Dessa mönster kan på lång sikt även påverka den generella hälsan.

Osteopatin grundar sig i ett stort anatomiskt och fysiologiskt kunnande vilket skapar förutsättningar att finna orsaken till patientens problem och man undviker på så vis lokal och rent symptomatisk behandling. Osteopatins förmåga att se till hela patienten gör den optimal som terapiform vid både akuta och kroniska situationer, såväl som vid förebyggande.