Akut problematik

Nackspärr

Vid nackspärr uppstår smärta och stelhet när man vrider huvudet. Ofta är det värre att vrida åt det ena hållet än det andra. Detta kan avslöja om det är en muskel eller ett ligament som är orsaken till smärtbilden.

Ryggskott

Ryggskott uppkommer ofta efter en kombination av rörelser, till exempel när man böjer sig framåt och samtidigt roterar överkroppen. Det är vanligt med en huggande känsla och kraftfull smärta.

Revbenslåsning

Revbenslåsningar är ofta en anledning till punktsmärta under skulderbladet. Huggande smärta vid djup inandning eller utandning kan också vara en del av symptombilden. Smärta kan också refereras till armen och upplevas som strålning.