Artros

Artros är en degenerativ process inuti en led som drabbar brosket på ledytorna. Den kan delas in i två typer. Primär som är följden av till exempel belastning och sekundär som orsakas av ett tidigare fysiskt trauma mot den berörda leden.