Frusen skuldra

Som alla leder omsluts även axelleden av en ledkapsel. Vid diagnosen frusen skuldra är det denna ledkapsel som utsätts för en inflammatorisk process som slutar med att ledkapseln skrumpnar och patienten upplever perioder av smärta och orörlighet.