Höft-, knä- och fotproblem

Höft, knä och fotleder utsätts för stor belastning genom livet men kan också stressas av mer akuta trauman. Smärtor i dessa viktbärande leder skapar ofta inaktivitet för den drabbade och den generella hälsan påverkas.