Idrottsskador

Idrottsskador är en mycket generell term för skador som uppstår under eller med anknytning till idrottsaktivitet. Det är dock viktigt att belysa att det sällan är slumpen som ger dessa skador utan att de ofta beror på bakomliggande försämrad biomekanik.