Kronisk problematik

Ländryggssmärta

Smärta i länden kan uppträda som molande värk lokalt men den kan också referera smärta till bäcken och ibland ben. Den kan vara konstant men det är inte ovanligt att den kommer och går i perioder.

Diskbråck

Diskbråck betyder att den flytande substansen som heter nucleus pulposus och finns i diskens mitt, tränger igenom fiberringarna som omsluter den. På så vis framkallas smärta via ett mekaniskt tryck såväl som via en inflammatorisk reaktion.

Artros

Artros är en degenerativ process inuti en led som drabbar brosket på ledytorna. Artros kan delas in i två typer. Primär, som är följden av till exempel belastning, och sekundär som orsakas av ett tidigare fysiskt trauma mot den berörda leden.