Tennis- och golfarmbåge

Överansträngning i underarmens muskulatur ofta orsakad av monotona rörelser skapar smärta i muskulaturen och dess infästningar runt armbågen. Denna smärta kan dock även härstamma från nacke eller axel på grund av nervinklämningar