Tinnitus

Tinnitus kan ha många bakomliggande orsaker, men det är lätt att glömma att den nackrelaterade tinnitussen ofta är en behandlingsbar bakgrundston.